turtle gold logo frame - مشاوره راه اندازی ICO/STO
درباره ما

ما در اینوست لند، با بهره مندی از تیمی متشکل از متخصصان حوزه آی تی و اقتصاد، با بررسی و رصد روزانه ده ها رمز ارز، بهترین پیشنهادات را خدمت شما جهت سرمایه گذاری های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه خواهیم داد.

تماس با ما

فعالیت این مجموعه از آذر ۱۳۹۸ متوقف شده است. آموزش ها و مقالات این سایت، کماکان جهت استفاده قابل دسترس خواهد بود.

راه اندازی بلاکچین سازمانی، ICO و STO

developing and implementing an effective talent management strategy plan - مشاوره راه اندازی ICO/STO

ما در مجموعه اینوستلند با تحلیل و بررسی دقیق صنایع و کسب و کارهای گوناگون، به پیاده سازی پروژه های نوین بر بستر بلاکچین پرداخته و تمام مراحل پروژه شما عزیزان، از جمله جذب سرمایه گذاران، نگارش سپیدنامه، توسعه، راه اندازی بلاکچین، قرارداد هوشمند و رمزارز را عهده دار می باشیم.